Skip to main content

Collections

Senyalització Fanal situat a la cua del tren per il·luminar el darrera Fanal de cua de tren

Fanal de cua de tren, tipus RENFE: Fanal de cua de tren de dos llums de color negre amb ansa superior.

Senyalització Fanal que il·luminava la cua de les locomotores Fanal de cua de locomotora

Diàmetre esfera 25 cm. Reg. 00056

Senyalització Caixa de petards del ferrocarril antic Caixa de petards

Renfe, 1993 Reg. 00930

Vies i infraestructures

Cambio doble de vías
Cambio doble de vías

Canvi doble de vies 01028

Canvi de vies de doble agulla amb dues marmites de diferent companyia i datació, de carril de 45 kg/m, amb senyal lluminosa de posició. Es troba acoblat a un tram de via on es situen diferents vehicles de reparació de via, així com el que va ser pont de Pineda de Mar.